آکو بیزینس

بهانه ممنوع _ قسمت 2

موفقیت

۲۱ فروردین ۱۴۰۱ 627 بازدید
آکو بیزینس
بهانه-ممنوع-قسمت-2

بهانه ممنوع _ قسمت 2

کنترل خود را به دست بگیرید

تعریف دیگر نظم و انضباط شخصی ، تسلط بر خویشتن است.

موفقیت تنها زمانی حاصل می شود که بتوانید بر احساسات و عواطف و خواسته های خود مسلط گردید.

نظم و انضباط شخصی را می توان کنترل بر خود هم تعریف کرد.

توانایی شما در کنترل خویشتن و اعمال و رفتار خود، کنترل کردن گفته ها و کار ها و مطمئن شدن از اینکه رفتارهای شما با هدفهای بلندمدت شما سازگارند، نشانه های انسان برتر هستند.

نظم و ترتیب شخصی در ضمن بدین معناست که تسلیم لذتهای زودگذر نشوید،

تسلیم اغواها و وسوسه ها نشوید،

به جای آن کاری بکنید که می دانید برای منافع بلندمدت شما مناسب است.

نظم و انضباط شخصی مستلزم آن است که ارضا شدن را به تاخیر بیندازید تا در آینده بتوانید از رضایت خاطر بیشتری برخوردار گردید.

بهانه ممنوع _ قسمت 2

به بلند مدت بیندیشید

دکتر ادوارد بن فیلد، جامعه شناس دانشگاه اروارد، پنجاه سال درباره پیشرفتها و تحولات اجتماعی – اقتصادی آمریکا مطالعه کرده است. او به این نتیجه رسید که مهمترین عامل موفقیت در زندگی (0چشم اندازهای بلندمدت است))

موفق ترین اشخاص آنهایی هستند که به بلندمت فکر می کنند.

این افراد تا حدی که می توانند به آینده های دورتر فکر می کنند.

تصمیم می گیریند که چگونه اشخاص می خواهند بشوند و به چه هدفهایی می خواهند برسند.

بعد به لحظه ی حال برمیگردند و به این فکر می کنند که در حال حاضر چه باید بکنند تا در آینده مطلوب خود برسند.

این بلند مدت اندیشی در مورد کار و حرفه، ازدواج، روابط، پول و رفتار شخصی کاربرد دارد.

شاید مهمترین کلمه در اندیشه بلندمدت، فداکاری و از خودگذشتگی است.

اشخاص برتر در شرایطی هستند که در تمام مدت عمر در کوتاه مدت از خود گذشتگی میکنند تا در بلندمدت عالی تر دست پیدا کنند.

این تمایل بع از خودگذشتگی را در اشخاص پیدا می کنید که ساعتها مدید و حتی سالها به تدارک و آماده کردنخود می پردازند.

مطالعه میکنند و بر مهارتهای خود می افزایند تا خود را ارزشمندتر بکنند تا در آیند زندگی بهتری داشته باشند.

اشخاص موفق برای رسیدن به تفریح و شادی در لحظه حاضر فرصت زیادی صرف تفریح و معاشرتهای اجتماعی نمی کنند.

لانگ فلو زمانی نوشت:

 

((قله های رفیع را مردان موفق به یکبار فتح نکردند.

اما آنها وقتی دگران در خواب بودند،

شب هنگام برای رسیدن به قله سراشیبی را طی می نمودند. ))

 

توانایی شما در فکر کردن، برنامه ریختن و تلاش نمودن در کوتاه مدت و عادت دادن خود به انجام دادن کار درست کلید خلق آینده ای تابناک است.

به بلند مدت اندیشیدن مهارتی بزرگ است. هرچه در این کار ماهرتر شوید، بهتر می توانید با دقت برنامه ریزی نمایید. این کیفیت یک اندیشمند برتر است.

بهانه ممنوع _ قسمت 2

سود کوتاه‌مدت می‌تواند

درد بلندمدت به همراه داشته باشد

وقتی نظم و ترتیب شخصی را رعایت نکنیم، قربانی دو قاعده و قانون می‌شویم. اولی «قانون پیامد های ناخواسته» است.

این قانون می‌گوید: «پیامد های ناخواسته یک اقدام می‌تواند به مراتب بدتر از پیامد های مورد نظر آن رفتار باشد که علتش را باید در نبود تفکر بلند مدت دانست. »

دوم « قانون پیامد معکوس» است. بر اساس این قانون، «اقداماتی که به منظور ارضای فوری صورت می‌گیرد می تواند نتایج نامطلوب به جای بگذارد. »

برای مثال ممکن است وقت ،ف پول و تلاش خود را صرف کنید تا در نتیجۀ آن زندگی شادمان‌تری داشته باشید.

اما وقتی به این علت که به دقت فکر نکردید و یا کار های لازم را انجام ندادید، نتایج رفتار شما به مراتب بدتر از آنی بود که اگر هیچ اقدامی به عمل نمی‌آوردید حاصل می‌شود.

همه اشخاص این را در تجربه خود دارند و اغلب بیش از یکبار آن را تجربه کرده‌اند.

 

مخرج مشترک موفقیت

هربرت گری، تاجر، با انجام دادن یک برسی مفصل می خواست مخرج مشترک موفقیت را به دست بیاورد.

او پس از یازده سال به این نتیجه می‌رسد که مخرج مشترک موفقیت در این است که انسان موفق تن به انجام دادن کارهایی می‌دهند که ناموفق های حاضر به انجام دادن آن نیستند.

اما اینها چه کار هایی بودند؟

معلوم شد کارهایی که اشخاص موفق علاقه‌ای به انجام دادن آن ندارند، همان کارهایی است که ناموفق ها هم علاقه به انجام دادن آنها ندارند.

اما موفقها به هر صورت این کار را می کنند.

زیرا می دانند این بهایی است که برای رسیدن به موفقیت باید بپردازند.

آنچه گری یافت این بود که اشخاص موفق بیشتر به نتایج خوشایند توجه دارند. درحالی که ناکامها بیشتر به روشهای های خوشایند فکر می کنند.

اشخاص شاد و موفق به نتایج بلندمدت رفتارشان بیشتر بها می‌دهند.

در حالی که اشخاص ناموفق ها بیشتر به لذت شخصی و ارضای فوری علاقمند هستند.

دنیس ویتلی، سخنران الهام بخش گفته است که اشخاص سطح بالا و موفق به فعالیتهایی توجه می کنند که دسترسی به هدف را در پی می‌گیرند، در حالی که مردم متوسط بیشتر به فعالیتهایی توجه دارند که از شدت تنش آنها میکاهد.

بهانه ممنوع _ قسمت 2

عادت نظم و انظباط شخصی

خوشبختانه می توانید عادت نظم و ترتیب شخصی را در خود ایجاد کنید.

وقتی خود را عادت دهید که کارهای اصلی و مهم را انجام دهید، خواه این کار ها را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، از شما انسانی قوی‌تر خلق می‌کند. اینگونه دیگه عذر و بهانه نمی‌آورید.

شکل گیری عادت های بد هرگز دشوار نیست.

اما در زندگی کردن با عادتهای بد دشوار است.

شکل دادن به عادت های خوب دشوار است.

اما در عوض زندگی کردن با عادت های خوب آسان است.

همانطور که گوته می‌گوید: «همه چیز قبل از آنکه آسان شود سخت است»

ایجاد نظم و ترتیب شخصی دشوار است، رسیدن به تسلط و کنترل شخصی دشوار است.

اما وقتی عادتها را در خود ایجاد کردید، برایتان شکل خودکار و اتوماتیک پیدا می‌کند.

بهترین خبر این است که همه عادتها فرا گرفتنی هستند.

می تواند هر عادتی را بیاموزید تا به آن کسی که می خواهید تبدیل شوید.

ایجاد نظم و ترتیب شخصی به دست یافتن به دیگر نظم و ترتیبها کمک می‌کند

 

سود کلان

رسیدن به سطح بالای نظم و انظباط شخصی فوق العاده است. رابطه مستقیمی میان نظم و ترتیب و عزت نفس وجود دارد:

* هر چه روی کنترل خویشتن و تسلط بر خویشتن کار کنید، بیشتر خودتان را دوست میدارید و بر کارتان ارزش می‌گذارید.

*هر چه نظم و ترتیب بیشتر داشته باشید، احساس احترام به خود و مباهات شخصی شما افزایش می‌یابد.

*هر چه نظم و ترتیب بیشتری به نمایش بگذارید، تصویر ذهنی بهتری از خود پیدا می کنید. بیشتر به جنبه‌های مثبت خود بها می‌دهید، شادمان‌تر می‌شوید و قدرتمند‌تر ظاهر می شوید.

 

تلاش برای افزایش نظم و ترتیب شخصی و حفظ آن فعالیتی برای همه مدت عمر است. چیزی است که هرگز پایان نمی‌یابد.

 

وسوسه عبور از راه بی مانع و کم مقاومت همیشه در پس ذهن شما وجود دارد و همیشه مترصد و گوش بزنگ است که از نو خود را نشان دهد و شما را به انجام دادن آنچه آسان و تفریحی است سوق دهد.

به طوری که از کارهای دشوارتر و ضروری زندگی باز بمانید.

ناپئون هیل در کتاب پرفروش خود می‌‍‌نویسد: «نظم و ترتیب شخصی شاه کلید رسیدن به ثروت و دارایی است. نظم و ترتیب شخصی عامل رسیدن به عزت‌نفس، حرمت نفس و افتخار و مباهات شخصی است. بالا بردن نظم و ترتیب شخصی تضمینی است که بالاخره بر موانع غلبه کنید و زندگی خوبی برای خود تدارک ببینید.

توانایی داشتن نظم و ترتیب شخصی علت اصلی موفق‌تر ظاهر شدن و شامان‌تر بودن بعضی در مقایسه با دیگران است.

این مقاله بر گرفته ازکتاب بهانه ممنوع استاد برایان تریسی می‌باشد

ممنون از شما که ما را میهمان نگاه گرم و دلنشنتان کردید

بهانه ممنوع _ قسمت 2

برایان تریسی

آکو بیزینس مرجع اصلی و رایگان معرفی کسب و کار در ایران

اتمام بهانه ممنوع

بهانه ممنوع قسمت یک

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید