آکو بیزینس
آکو بیزینس
ایده هایتان را مکتوب کنید

برنامه‌های مکتوب تهیه کنید

همه مدیران زمان موفق، برنامهریزان خوبی هستند. آنها فهرستها و
ریز فهرست هایی برای دستیابی به هر هدف بزرگ و کوچک دارند. هرگاه
پروژه جدیدی به آنها محول میشود، زمانی را به تفکر دقیق درباره آن
اختصاص میدهند تا ببینند میخواهند چه کاری انجام دهند و سپس فهرست
‌‌منظمی از همه گام های الزم برای تکمیل پروژه را مینویسند

هر دقیقهای که صرف برنامه ریزی میشود، باعث 10 دقیقه صرفه جویی در
زمان اجرا میشود. زمانی را که پیش از آغاز کار به تفکر روی کاغذ اختصاص
میدهید، باعث افزایش انرژی شخصی به میزان1000 درصد میشود، زیرا در
ازای هر یک دقیقه سرمایه گذاری در برنامه ریزی قبلی برای کار، 10 دقیقه
صرفه‌جویی میکنید.

وقتی هدف شفافی داشته باشید، آن وقت میتوانید فهرستی از همه کارهای
الزم برای دستیابی به هدف را تهیه کنید. همیشه وقتی به موارد جدید فکر

میکنید، آنها را به فهرست اضافه کنید تا کامل شود. فهرست خود را با دو
روش توالی و اولویت بندی سازماندهی کنید.

برنامه‌های مکتوب تهیه کنید

گام های سازماندهی

نخست، در سازماندهی بر اساس توالی، فهرستی از فعالیتهای خود به
ترتیب زمانی از اولین گام تا آخرین گام قبل از دستیابی به هدف یا اتمام پروژه
تهیه کنید. به قول هنری فورد «اگر اهداف خود را به بخشهای بسیار کوچک
تقسیم کنید، میتوانید به بزرگترین هدفها هم دست یابید».

دوم، با پذیرفتن اینکه 20 درصد موارد فهرست، تعیین کننده 80 درصد ارزش
و اهمیت کارهایی هستند که انجام میدهید، اولویت هایی را از میان این موارد
انتخاب کنید. تعیین اولویتها به شما امکان میدهد تا بدون حواسپرتی، بر
وظایف و فعالیت های خود تمرکز کنید. به قول گوته «مواردی که از اهمیت
زیادی برخوردارند هرگز نباید تحت تسلط موارد بیاهمیت قرار گیرند».

برنامه های خود را به طور منظم بازبینی کنید، به خصوص وقتی با هر نوع
نا امیدی یا مخالفت روبهرو میشوید. هنگام دریافت اطالعات یا بازخوردهای
جدید، برنامه های خود را بازبینی کنید. به یاد داشته باشید که تقریبا هر
برنامهای نواقصی بزرگ یا کوچک دارد. همواره به دنبال پیدا کردن آنها
باشید. وقتی برنامه خود را روزانه مرور میکنید، نسبت به آنچه در ابتدا فکر
میکردید، ایده ها، رویکردها و بینشهای جدیدی برای انجام سریعتر و بهتر
کارها به دست میآورید.

عمل بدون برنامهریزی دلیل هر شکستی است. در مقابل وسوسه عمل
بدون برنامهریزی کامل و پیشاپیش، مقاومت کنید.

 

برنامه‌ریزی برای دستیابی به هدف برنامه‌های مکتوب تهیه کنید

شاید مهمترین واژه مربوط به موفقیت در هر حوزهای شفافیت باشد. افراد
موفق درک شفافی از اینکه چه کسی هستند و در هر حوزه از زندگی خود

چه میخواهند، دارند. افراد موفق عالوه بر داشتن اهداف مکتوب، برنامههای
عملی مکتوبی هم دارند که هر روز از آنها پیروی میکنند.

وقتی هدف بزرگتری برای خود و کسبوکارتان تعیین میکنید، باید از خود
این چهار سوال را بپرسید:

برنامه‌های مکتوب تهیه کنید

1 .مشکالت و موانعی که میان شما و دستیابی به اهداف وجود دارد،
کدامند؟

چرا پیش از این به هدفتان نرسیدهاید؟ چه چیزی شما را عقب نگه داشته
است؟ چه چیزی سد راهتان شده است؟ باید چه مشکالتی را حل کنید و بر
چه سختی هایی غلبه کنید تا در نهایت به هدفتان برسید؟
از میان همه مشکالتی که باید حل کنید، کدام 20 درصد از مشکالت باعث
ایجاد 80 درصد موانع میان شما و هدفتان هستند؟

 

2 .چه دانش، مهارت و اطالعات بیشتری برای دستیابی به هدف یا
تکمیل پروژه الزم است؟

این ضربالمثل را به یاد داشته باشید که «چیزی که شما را به جایگاه
امروزتان رسانده است، برای پیشرفت بیشترتان کافی نیست».
از کجا میتوانید این دانش و مهارت بیشتر مورد نیاز برای دستیابی به هدف
را کسب کنید؟ آیا میتوانید این دانش و اطالعات را بخرید یا اجاره کنید؟
آیا باید مهارتهای جدیدی را در خود پرورش دهید تا بتوانید از همه توانتان
در کار استفاده کنید؟ چه اطالعاتی برای اتخاذ تصمیمات صحیح در فرایند
دستیابی به هدف حیاتی است؟
جاش بیلینگز مینویسد «دانسته های بشر آسیبی به او نمیرساند، بلکه
دانش اشتباه به او صدمه میزند».

 

 

3 .افراد، گروهها و سازمانهایی که در راستای دستیابی به هدف به
کمک و همکاریشان احتیاج دارید،کدامند؟ برنامه‌های مکتوب تهیه کنید

گاهی یک فرد میتواند ایده ها و دیدگاه هایی به شما بدهد یا دری را به
رویتان باز کند و کمک کند تا بیش از آنچه تصور میکردید، به موفقیت
برسید. به همین دلیل بسیاری از فعاالن کسبوکار به مشارکت های انتفاعی
روی میآورند تا محصوالت و خدمات خود را به مشتریان یکدیگر ارائه کنند.

 

4 .از میان همه کسانی که میتوانند در دستیابی به هدف به شما کمک
کنند، مهمترین فرد چه کسی است؟

در ازای همکاری و کمک این فرد برای دستیابی سریعتر به اهداف مهمتان،
به او چه چیزی میتوانید ارائه کنید؟

مهمترین پروژهها در کسب و کار و در دنیای اطراف ما با افرادی کامل
میشود که قبل از شروع کار برنامه های عملی دقیقی تهیه میکنند. برنامه های
مکتوبی برای خود و کسب و کارتان بنویسید و سپس با دقت از آنها پیروی
کنید تا به موفقیت برسید.

برنامه‌های مکتوب تهیه کنید

برگرفته از بیانات و کتاب های استاد برایان تریسی

پیشنهاد ما به تمامی کسب و کارهای عزیز برای برندینگ، افزایش فروش و افزایش درآمد ثبت کسب و کار در سایت بزرگ آکو بیزینس می‌باشد با ما همراه باشید.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید