آکو بیزینس

روانشناسی - آکو بیزینس

17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند

17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند (قسمت 2)

چه تفاوتهایی بین ثروتمندان و فقرا در نحوه اندیشیدن و باورها وجود دارد؟ باور شماره 10 ثروتمندان دریافتکننده‌هایی عالی هستند. فقیران دریافتکننده‌هایی ضعیف هستند. یکی دیگر از مهمترین دلایلی که باعث میشود مردم به ظرفیت کامل مالی نرسند، این است که مردم گیرنده‌های ضعیفی هستند. ممکن است آنها در دادن خوب باشند و یا خوب […]

17-باور-و-اعتقاد-افراد-ثروتمند

17 باور و اعتقاد افراد ثروتمند (قسمت 1)

چه تفاوتهایی بین ثروتمندان و فقرا در نحوه اندیشیدن و باورها وجود دارد؟ باور شماره 1 آدمهای ثروتمند معتقدند: من، زندگی خویش را خودم میسازم. آدمهای فقیر معتقدند: زندگی برای من تصادفی پیش میآید. اگر خواهان بدست آوردن ثروت هستید، اعتقاد داشتن به این مساله که عنان زندگی و به ویژه وضعیت مالی در دستان […]

خلاقیت و حل مسئله

خلاقیت و حل مسئله

مهارت‌های تفکر خالق برای موفقیت حیاتی است. یک مدیر معمولی بیش از 50 درصد زمان خود را صرف حل مسئله به تنهایی یا به کمک دیگران می‌کند. توانایی مقابله با دشواری‌ها و حل مشکالت بیش از هر چیز تعیین‌کننده رویدادهای کسب‌وکار است. در حقیقت می‌توان گفت فردی که مهارت‌های ضعیفی در تفکر خالق دارد مجبور […]

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید