آکو بیزینس
ارزشهایتان را مشخص کنید

ارزش‌هایتان را مشخص کنید

از آنجا که مدیریت زمان در واقع همان مدیریت زندگی است، بهبود بهرهوری شخصی با بررسی ارزشها آغاز میشود. یکی از قوانین مورفی میگوید که قبل از اینکه هر کاری را انجام دهید، کار دیگری برای انجام دادن وجود دارد. نمیتوانید زمان خود را به خوبی مدیریت کنید، مگر اینکه ارزشهایتان را دقیقا بشناسید. مدیریت […]

بهانه-ممنوع-قسمت-1

بهانه ممنوع _ قسمت 1

معجزه نظم و ترتیب شخصی برای ناکامی ها هزار بهانه بیان می شود اما دریغ از یک دلیل خوب – مارک تواین چرا بعضیها از دیگران موفق ترند ؟ چرا بعضی ها درآمد بیشتری کسب می کنند ، زندگی شادمان تری دارند و در مقایسه با اکثریت مردم به موفقیت های بیشتری می رسند ؟ […]

دانلود اپلیکیشن آکو بیزینس نسخه اندروید